VANDEX POLYCEM Z

Hydroizolacja » VANDEX POLYCEM Z

Cementowa powłoka ochronna modyfikowana polimerami do oczyszczalni ścieków

- odpowiednia do stosowania w środowisku, w którym występuje siarkowodór

- podwyższona odporność na siarczany

- dla otwartych osadników i kanałów ściekowych

- służy do hydroizolacji wewnętrznej oraz zewnętrznej

- bardzo odporna na ścieranie i obciążenia mechaniczne